سالن در مشهد

اجاره سالن پرورش قارچ - فروش تجهیزات پرورش قارچ

سالن پرورش قارچ واگذاری تجهیزات دوسالن17تنی مجهزودرحال کار فی65میلیون که ده تومان زیرقیمت تمام شده میباشد . درضمن دوسالن بعد ازواگذاری تجهیزات به اج...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | خیرخواه

رهن و اجاره دو سالن پرورش قارچ

رهن و اجاره سالن در مشهد رهن و اجاره دو سالن پرورش قارچ در انتهای بلوار توس 75 روستای پرکندآباد ـ با تجهیزات کامل شامل دیگ آب گرم، دیگ بخار، چیلر و هواسا...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | م