سالن در مشهد

اجاره سالن پرورش قارچ - فروش تجهیزات پرورش قارچ

سالن پرورش قارچ واگذاری تجهیزات دوسالن17تنی مجهزودرحال کار فی65میلیون که ده تومان زیرقیمت تمام شده میباشد . درضمن دوسالن بعد ازواگذاری تجهیزات به اج...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | خیرخواه