کشاورزی و دامداری در مشهد

گوسفند زنده در مشهد

عرضه گوسفند نرینه قلم ابی زنده در مشهد به قیمت روز بازار دام همراه با قصاب مجرب جهت مراسم و عقیقه و نذورات و ........ طرف قرار داد 80% خیریه های مشهد

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۵:۴۳ | قلی پور