نهال آلو کبرایی - مشهد

مهندس زردادی: ۰۹۱۵۹۱۵۷۴۶۵ - ۰۹۱۵۲۱۵۷۴۶۵ - ۰۹۳۳۵۳۵۱۵۷۳

نهال آلو کبرایی ، نهال آلو شوقانی نهالستان پارس واقع در خراسان رضوی- مشهد تولید و عرضه ارقام نهال پیوندی اصلاح شده آلو شامل آلو حاج کبرایی،آلو شوقانی،آلو بخار،آلو خورشتی،آلو زرد ارقام نهال گلدانمی نهال میوه 100 رقم نهال میوه در نهالبستان پارس خراسان رضوی-مشهد فروش پیاز زعفران در ایام تابستان ادامه دارد

مهندس زردادی

خراسان رضوی > مشهد

۰۹۱۵۹۱۵۷۴۶۵ - ۰۹۱۵۲۱۵۷۴۶۵ - ۰۹۳۳۵۳۵۱۵۷۳

Email

آدرس: خراسان رضوی مشهد

تعداد بازدید: ۳۴۲۶

به روز رسانی: امروز ۰۸:۴۳

شناسه آگهی: ۹۹۱۹۹۲

تازه های نهال میوه در مشهد