کود شیمیایی در مشهد

تولید کننده کود شیمیایی

تولید کننده کودهای کشاورزی: * گوگرد میکرونیزه * گوگرد بنتونیت دار گرانول * گوگرد آلی گرانول * کود مرغی * کود مخصوص زعفران * کود مخصوص باغات شرکت تعاون...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۸:۵۳ | مهندس کاظمی

سولو پتاس

بصورت پودری وکاملا محلول درآب باقابلیت جذب کامل برای گیاه (5تا10کیلوگرم درهکتار) توصیه ویژه درکنارمصرف خاکی حداقل 2مرحله محلول پاشی انجام پذیرد

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | حسین شبانی