سایر در مشهد

دستگاه اب گیری .تولید شیره(-سبزیجات-جوانه-میوه..)

وارد کننده مستقیم دستگاه آب میوه گیری - آب زرشک گیری - عصاره گیر میوه و سبزیجات عصاره گیر-تولید شیره-ابمیوه گیر دستگاه دو ماردون با قابلیت ابگیری بسیار ب...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۴:۳۸ | شادی صادقیان