فیلم رادیولوژی در مشهد

خریدار فیلم های باطله رادیولوژی و لیتوگرافی

خریدار کلی و جزئی فیلم های رادیولوژی و لیتوگرافی در هر مقدار به صورت کیلویی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | دهباشیان