اعزام پزشک و پرستار در مشهد

خدمات پزشکی و پرستاری در منزل وهتل و بیمارستان

خدمات پرستاری در منزل و بیمارستان و هتل شبانه روزی شامل تزریقات،سونداژ معده ومثانه،اعزام مراقب،آمبولانس و دکتر وپرستارو...ویزیت پذیرفته میشود.مدیریت دکتر علی...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | دکتر علی خارند