حسابداری و حسابرسی در مشهد

شرکت حسابداری تدبیرتراز

انجام امور مالی و مالیاتی اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده گزارشات فصلی تحریر دفاتر 09306573113-38419479

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۵ روز پیش | مرتضی زاده

شرکت کاویان حساب

ارائه کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | حسن ثالث مقدم

خدمات حسابداری

انجام کلیه امور حسابداری شامل : مشاوره مالی ، اداری ، مالیاتی و بیمه تنظیم اظهارنامه های مالیاتی و لوایح دفاعیه به روز رسانی حسابها و تحریر دفاتر طر...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | محمدی

شرکت کاویان حساب

ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | حسن ثالث مقدم

انجام کلیه امور مالی و مالیاتی و حسابرسی

• حسابرسی صورتهای مالی •تنظیم دفاتر قانونی،تنظیم اظهار نامه عملکرد،اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده •تنظیم گزارشات فصلی خرید وفروش (ماده 169 مکرر) • ارائ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | وحید نوری

خدمات حرفه ای حسابداری و حسابرسی

تواناییها و مهارتهای تخصصی و حرفه ای: 1-اشنایی کامل و حرفه ای با استانداردهای حسابداری و حسابرسی در راستای تهیه صورتهای مالی شرکت اصلی,صورتهای مالی ت...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | متین