سایر موارد در مشهد

نیازمند ضامن کارمند جهت ضمانت وام ازدواج

یک عدد وام ازدواج دارم که نیاز به ضامن کارمند با فیش کسر از حقوق داره کسی ضمانت بکنه بهش یک میلیون شیرینی میدم در قبال ضمانت بهش سفته پرداخت میکنم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | یزدانی