تجهیزات بیوتکنولوژی و ژنتیک در مشهد

اسپکتروفتومتر UV-VIS میکرودراپ ساخت کمپانی BIO-DL

فروش اسپکتروفتومتر با بهترین قیمت یک اسپکتروفتومتر ایده آل برای اندازه گیری های مناسب غلظت نوکلئیک اسید و خلوص نمونه های نوکلئیک اسید بدون رقیق سازی همچن...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۲۱ | ویتا طب کوشا

عرضه مواد شیمیایی از شرکتهای معتبر دنیا

واردات و توزیع انواع کیتهای تخصصی استخراج DNA و RNA از خون، بافت، گیاه، خاک، باکتری، قارچ، چربی و ... از شرکتهای تاکارا ژاپن، کلون تک آمریکا، سیگما آمریکا، ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | شرکت بیوتکنولوژی زیست آزما