دستگاه روغن کشی در مشهد

دستگاه روغن گیر کنجد وسایر دانه ها و تخم ها

محصولی کارآمد – مفید و زود بازده – ارزان ویژگیهای دستگاهها 1- قابلیت تنظیم دستگاه توسط اپراتور جهت روغنگیری به روشهای پرس سرد و پرس گرم 2- بکار بردن آل...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | هادی رستگار