مشارکت در ساخت در مشهد

مشارکت در ساخت

ملک خود را در محیطی امن و مهندسی به مشارکت بسپارید. فقط در شهر مشهد 38401439-09154126530

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | علی خسروپور

Aseman.co

سازنده قوی آماده شروع به کار نیاز به ملک قوی به منظور مشارکت خیلی فوری.نیاز به ملکی که صرفه اقتصادی داشته باشد و سازه شیک و قوی برای مالک مهم باشد.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | مهندس موسوی