معدن در مشهد

فروش معدن سنگ مرمر عسلی ، قابل مشارکت

یک معدن سنگ مرمر عسلی آماده فروش یا مشارکت . هنوز کارنشده و سنگی استخراج نشده است،دارای جاده دسترسی.دارای سنگ مرغوب صادراتی،کنارمعدن بهبودی،سنگ ما با سنگ بهب...

نوع معدن: سنگ ساختمانی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | علی فتاح

فروش و اجاره معدن کرومیت

فروش یا اجاره معدن کرومیت واقع در خراسان رضوی شهرستان فریمان بامحدوده13/7کیلومتر هوایی دارای پروانه اکتشاف و مجوز برداشت با عیار 45تا52

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ ماه پیش | صالح قنادان