خرید و فروش مرغداری در مشهد

فروش مرغداری فول امکانات

32000متر دور دیوار اجری/چاه اب بامجوز/برق3فاز/1500 متر سالن پرورش فول/500متر انبار با میکسر دان/500 متر استخر با مجوز پرورش ماهی/محل پرورش گوسفندو.../خانه ار...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | جمال اثنی عشی