ون، مینی بوس در مشهد

خریدار مینی بوس فنی سالم بدون پوسیدگی بدنه

به یک مینی بوس فنی سالم بدون پوسیدگی که قابل استفاده جهت سرویس باشد با مدارک کامل جهت خرید نیازمندم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ سال پیش | SHAHAB