ارتفاع سنج در مشهد

ارتفاع سنج اولتراسونیک مخازنIMC 350

با سنسور بدون تماس جهت قرائت و کنترل  ارتفاع مخازن نمایــش ارتفــاع مایع... را به برق شهر منتقل نمائید .

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۵ روز پیش | رایان تک صنعت

دستگاه جوجه کشی ماکیان

فروش ماشین جوجه کشی ماکیان گروه... 47 سانتی متر ، طول 60 سانتی متر ،  ارتفاع 80 سانتی متر وزن دستگاه... جنین می شود ) دستگاه دارای نطفه  سنج

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر