انواع اکسیژن متر در مشهد

دیفیوزر هوادهی دیسکی و لوله ای استخر پرورش ماهی

در استخر و مزرعه پرورش ماهی... ماهی جهت ثابت نگه داشتن میزان  اکسیژن مورد نیاز ماهیها در همه... هوادهی شناخته می شود. دیفیوزر  انواع مختلفی دارد از جمله...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۲:۰۰ | شرکت مهندسی پاک زیست فرآیند

دیفیوزر حباب ریز و حباب درشت مزرعه پرورش ماهی

استخر یا مزرعه پرورش ماهی... اما قیمت ارزانتری دارند. یکی از  انواع پر مصرف جهت هوادهی آب مزرعه... و در نهایت انتقال بیشتر و سریع تر  اکسیژن

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۲:۰۰ | شرکت مهندسی پاک زیست فرآیند

دیفیوزر دیسکی حباب ریز و حباب درشت تایوانی

در کلیه سیستم های تصفیه آب... تولید حبابهایی به قطر 1 تا 3 میلی  متر را دارند و به همین دلیل ضریب انتقال  اکسیژن بالایی را دارا هستند . بطور...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۲:۰۰ | شرکت مهندسی پاک زیست فرآیند