جوجه قناری در مشهد

فروش یک جفت قناری مولد

فروش یک جفت  قناری مولد همراه با یک  جوجه 10 روزه
ماده ابلغ و نر پرتقالی
قیمت 200 هزار تومان٫مقطوع

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | سلیمی