خرید زمین در مشهد

افزایش کیفیت خاک کشاورزی با زئولیت (Zeolite)

افزودن زئولیت به خاک باعث... مزایای زئولیت می‌باشد. نحوه  خرید و ارتباط با شرکت شرکت  زمین کاو www.zaminkav.com info@zaminkav.com تلفن: 3-88385541-021...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۲۲:۰۱ | Zaminkav

پرلیت و رفع مشکل کم آبی Perlite

فروش پرلیت (perlite) پرلیت... در اثر نفوذ، بسیار کم است. شرکت  زمین کاو تأمین کننده پرلیت مورد نیاز جهت مصارف کشاورزی می‌باشد. نحوه  خرید و ارتباط با شرکت: شرکت...  زمین

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۲۲:۰۰ | رمین کاو

پرلیت و مزایای آن در کشاورزی Perlite

فروش پرلیت (perlite) پرلیت... کانیهای نادر دیگر می‌باشد. شرکت  زمین کاو تأمین کننده پرلیت مورد نیاز با بهترین کیفیت جهت مصارف کشاورزی می¬باشد. نحوه...  خرید

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۲۱:۵۹ | Zaminkav