دفتر کار در مشهد

اجاره بخشی از دفتر کار واقع در بلوار وکیل آباد

بخشی از  دفتر کار شامل یک اتاق اختصاصی و هال و آشپزخانه به صورت مشترک به اجاره داده میشود.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | امینی