ساخت دستگاه جوجه کشی در مشهد

ساخت دستگاه جوجه کشی متفاوت و ارتقاء و تعمیرات

 ساخت انواع  دستگاه های  جوجه  کشی با ظرفیت های متفاوت تا دویست هزار تخم کنترلر های خارجی و با دقت زیاد جوجه ... 100 در صد هست پیام پاسخگو ام

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | علی خراشادی زاده