سولفات آمونیوم در مشهد

تولید کننده مواد شیمیایی

تولید کننده نیترات پتاسیم ، نیترات سدیم ، نیترات کلسیم ، دی  آمونیوم فسفات ، منو  آمونیوم فسفات ، منو پتاسیم فسفات و  سولفات پتاسیم

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۲:۴۳ | باقرزاده