فروش دفتر کار در مشهد

فروش دفتر کار اداری

 دفتر شرکت واقع در بلوار شهید صادقی-... شده، بالکن، نورگیر بسیار عالی

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰ متر مربع سند: سند اداری طبقه: دوم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | حیدری