فروش ویلا در مشهد

فروش ویلا وزمین در ابرده شاندیز

یک دستگاه  ویلا به مساحت300مترمربع ودردوطبقه... در ابرده شاندیز بفروش میرسد.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۹ ماه پیش | مهندس بامی