نهال درخت به در مشهد

چگونه نهال را جا به جا کنیم؟

جا به جایی  درخت جوان کار چندان ساده ای نیست... قدم اول انتخاب  نهال یک  نهال باید به اندازه‌ای کوچک باشد...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۷:۰۹ | نهالستان و نهال فروشی مهندس آرمین قاسمی