بورس و اوراق بهادار در مشهد

فروش سهمیه تجاری فرزند شهید 5 سهم

5 سهم هر کدام به ارزش 40 م در مجموع به ارزش 200 م که فروخته میشود به 160 م تومان که 40 م سود برای خریدار دارد به صورت نقدی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | محمد رضا