سایر موارد در مشهد

فروش مایع چاپ حرارتی یا کوتینگ

ارایخ وفروش مواد چاپ حرارتی یا سابلی میشن بصورت یک و نیم لیتری ارسال به تمام نقاط ایران مواد بصورت دوجزئی میباشد

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۴:۲۸ | فرهی

فروش کوتینگ

ارائه و فروش مایع کوتینگ یا مواد چاپ حرارتی ( سابلی میشن ) بصورت نیم لیتری. یک لیتری. مواد دوجزئی هستند 5سال تست شده و درتمام نقاط ایران محصولاتش فروخته شد...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | فرهی