آموزش الکترونیک در مشهد

دوره میکرو کنترلر AVR

تراشه های میکرو کنترلر خانواده... نویسی آن، سهم خوبی در بازار کار  الکترونیک چه در اجرای پروژه های صنعتی... ما به نشانی ebtekarsazan.com واحد  آموزش

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | ابتکارسازان صنعت