تولید نهال پیوندی در مشهد

نهالستان و نهال فروشی مهندس آرمین قاسمی(میاندوآب)

شرکت  نهالستان و  نهال فروشی مهندس آرمین قاسمی،"آذربایجان" اولین شرکت ترانزیت داخلی و خارجی انواع  نهال  پیوندی مثمر و غیر مثمر زیر کشت داردکه...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر