طرح توجیهی تولید پودر در مشهد

دوره آموزش آشنایی با پرورش عقرب

دوره آموزشی آشنایی پرورش... میتوان 20 الی 25 گرم سم خشک درسال  تولید داشت که برابر با 2 میلیارد... اختصاص داده است. وعقرب خشک شده،  پودر و آرد عقرب در شرکت...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۸:۰۰ | مهندس

دوره آموزش آشنایی با پرورش عقرب

دوره آموزشی آشنایی پرورش... میتوان 20 الی 25 گرم سم خشک درسال  تولید داشت که برابر با 2 میلیارد... اختصاص داده است. وعقرب خشک شده،  پودر و آرد عقرب در شرکت...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۸:۰۰ | مهندس