مهندس رتبه بندی در مشهد

مهندس گوناگون

 مهندسین محترم کلیه گرایشها اعم از مکانیک,عمران,برق و سایر گرایشها با 3 سال سابقه و یا بازنشسته جهت  رتبه  بندی نیازمندیم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | فاطمه شادپور

استخدام مهندس عمران جهت رتبه بندی

مدرک عمران با سه سال سابقه جهت  رتبه  بندی شرکت مورد نیاز است . سابقه ساختمان و سابقه راه

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | فارسی نیا