مواد شیمیایی آزمایشگاهی در مشهد

ھمزن مکانیکی (اورھد)

برند: finetech ساخت:کره ھمزن... با سرعت 50~rpm 3000 -مناسب برای  مواد با ویسکوزیته کم –دارای سیستم... , ابزاردقیق , تجهیزات آموزشی ,  آزمایشگاهی

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۱:۰۰ | تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز

ھمزن مکانیکی (اورھد)آنالوگ

برند: finetech ساخت:کره ھمزن... با سرعت 50~rpm 3000 -مناسب برای  مواد با ویسکوزیته کم –دارای سیستم... , ابزاردقیق , تجهیزات آموزشی ,  آزمایشگاهی

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۵۲ | شرکت تجهیزات اندازه گیری بهروز